In de persmap vindt u diverse, Nederlandstalige artikelen van onze onderzoekers. In verband met diverse copyright regels is het niet toegestaan de artikelen direct op de website te plaatsen. In plaats daarvan kunt u ons heel gemakkelijk een berichtje sturen, waarna wij u het gevraagde artikel toesturen per email.

PDF Icon Deursen van, D. S., Salemink, E., Lammers, J. & Wiers, R. W. (2010). Selectieve en geÔndiceerde preventie van problematisch middelengebruikt bij jongeren. Kind & Adolescent, 31(4), 234-246. Vraag dit artikel op
PDF Icon Braingame Brian - Interview in Balans (2010). Vraag dit artikel op
PDF Icon Deursen van, D. S., Salemink, E., Schoenmakers, T. & Wiers, R. W. (2009). Het her-trainen van automatische cognitieve processen bij angst- en verslavingsproblematiek. GZ-Psychologie, 2, 24-29. Vraag dit artikel op
PDF Icon Wiers, R. W. (2008). Een noodlottige zelfoverschatting van het bewustzijn. Het ontstaan van verslavingsgedrag bij jongeren. De Psycholoog, 43(4), 210-217. Vraag dit artikel op
  Houben, K., Schoenmakers, T., Thush, C. & Wiers, R. W. (2008). Impliciete Cognitie en Verslaving. Gedragstherapie, 41, 169-182. Vraag dit artikel op
  Thush, C. & Wiers, R. W. (2008). Een dubbele kijk op minder drinken. De invloed van expliciete en impliciete alcoholgerelateerde processen en vroege interventie bij jongeren. Psychologie en Gezondheid, 36(5), 273-283.
  Wiers, R. W. (2007). Slaaf van het onbewuste. Over emotie, bewustzijn en verslaving. Amsterdam: Bert Bakker. Bestel
  Wiers, R. W., Vink, J. & De Vries, T. (2007). Verslaving: Sekseverschillen in Misbruik en Afhankelijkheid van Middelen. In: Cath, Gijsbers van Wijk, Klumpers (Eds). Sekseverschillen in de psychiatrie. Een neurobiologische benadering. (pp. 172-190). Assen: Van Gorcum.
  Wiers, R., Havermans, R., Jansen, A., & Knibbe, R. (2007). Middelgebonden stoornissen en verslaving. In H.T. van der Molen, S. Perreijn & M.A. van den Hout (Eds.). Klinische psychologie: theorieŽn en psychopathologie. Tweede herziene druk. Groningen: Wolters-Noordhoff, pp. 723-779.
  Wiers, R. W. & Thush, C. (2007). Zwaar drinkende jongeren: wat kunnen we doen en hoe krijgen we ze te pakken? Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) 85(1), 63-65.
  Havermans, R. C., Thewissen, R., Wiers, R. W. & Jansen, A. (2007). Het aanleren van verslaving. Slechte gewoonte of onbeheersbare drang? De Psycholoog, 42, 334-342.
  Wiers, R. W. & Thush, C. (2006). Secundaire preventie alcoholmisbruik onderzocht. PrePost, 8, 18-19.
  Wiers, R. W. (2006). Het ontstaan van verslavingsgedrag bij jongeren: een noodlottige zelfoverschatting van het bewustzijn. Oratie. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen. (te verkrijgen op: www.ru.nl/oraties).
  Wiers, R. W. (2004). Wat is verslaving? De noodzaak van een conceptuele herdefiniŽring van het begrip verslaving. Gedrag & Gezondheid, 32(3), 164-174.
  Wiers, R. W. (2002). Verslaafd raken: gen & omgeving. Cahiers Bio-Wetenschappen en Maatschappij, 21(2), 25-33.
  Vente de, W. & Wiers, R.W. (2000). Cognities hangen samen met alcoholgebruik: De vragenlijst alcohol verwachtingen. Psychopraxis, 2, 125-128.
  Wiers, R. W. (2000b). Voorlichting over alcohol schrikt kinderen niet af. De Volkskrant (Forum), 9 november 2000, p. 9.
  Wiers, R.W. (1999a). Wie raakt er verslaafd? De Psycholoog, 34, 146-151.
  Wiers R.W. (1994). Verslavingsrisico bij kinderen van alcoholisten. De Psycholoog, 29, 217-222.