Missie


ONZE MISSIE

Doel van de ADAPT onderzoeksgroep is om het adaptieve brein te onderzoeken in relatie tot middelengebruik en mentale problemen. We spreken van het adaptieve brein omdat onderzoek laat zien dat het brein flexibel is en zich voortdurend aanpast. Daarom onderzoeken we ook nieuwe technieken om het adaptieve brein in een positieve richting te trainen.

ONDERZOEKSRICHTINGEN

We onderzoeken het adaptieve brein in relatie tot de ontwikkeling van verslavingsgedrag en andere vormen van psychopathologie zoals angst. Onze studies zijn gericht op adolescenten en volwassenen.

NIEUWE INTERVENTIES

Op basis van dit onderzoek ontwikkelen we nieuwe manieren om de hersenprocessen die een rol spelen bij de ontwikkeling van diverse stoornissen direct te beïnvloeden. Dit wordt gedaan bij patiënten zoals alcoholverslaafden, of bij individuen die behoren tot een risicogroep om problemen te ontwikkelen, zoals zware drinkers. Deze nieuwe technieken kunnen worden gebruikt als toevoeging bij reeds bestaande vormen van behandeling, of kunnen worden gebruikt als op zichzelf staande trainingen, bijvoorbeeld via internet.