Onze Missie

De leden van het ADAPT team bestuderen het adaptieve brein in relatie tot de ontwikkeling van mentale problemen (ontwikkelingspsychopathologie) en onderzoeken nieuwe technieken om het adaptieve brein in een positieve richting te trainen.

Onderzoeksrichtingen

We onderzoeken het adaptieve brein in relatie tot de ontwikkeling van verslavingsgedrag en andere vormen van psychopathologie. Onze studies focussen op zowel kinderen (bijvoorbeeld ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen), adolescenten (bijvoorbeeld studies over de ontwikkeling van verslavingsgedrag en angststoornissen en nieuwe manieren om de nadelige effecten te verminderen van de processen die bij deze stoornissen horen), en volwassenen (bijvoorbeeld het hertrainen van onaangepaste neurocognitieve processen bij verslaafde patienten).

Methoden

We hanteren een verscheidenheid aan onderzoeksmethoden, waaronder experimentele tests gericht op het meten van relatief automatische ("impliciete") processen en executieve controle processen, neuroimaging, genetica, en psychophysiologische maten, naast de meer standaard vragenlijsten. Een belangrijk deel van ons onderzoek vindt plaats via internet.

Nieuwe Interventies

Op basis van dit onderzoek ontwikkelen we nieuwe manieren om de neurocognitieve processen die een rol spelen bij de ontwikkeling van diverse stoornissen direct te beinvloeden. Dit wordt gedaan bij patienten, zoals kinderen met ADHD, of alcoholverslaafden, of bij individuen die behoren tot een risicogroep om problemen te ontwikkelen, zoals zware drinkers. Deze nieuwe technieken kunnen worden gebruikt als supplement bij reeds bestaande vormen van behandeling, of kunnen worden gebruikt als losstaande interventies, bijvoorbeeld via het web. We experimenteren ook met nieuwe methoden om hersenprocessen, die belangrijk zijn bij het beheersen van de impact van onaangepaste impulsen, direct te stimuleren door middel van tDCS.