Profielen


De leden van het ADAPT(Addiction Development and Psychopathology)-lab bestuderen het adaptieve brein in relatie tot de ontwikkeling van verslavingsgedrag en andere vormen van psychopathologie. Onze studies richten zich op zowel kinderen (bijv. ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen), adolescenten (bijv. de ontwikkeling van verslavingsgedrag en angststoornissen en nieuwe manieren om de nadelige effecten te verminderen van de processen die bij deze stoornissen horen), en volwassenen (bijv. het hertrainen van onaangepaste neurocognitieve processen bij verslaafde patienten).
We hanteren een verscheidenheid aan onderzoeksmethoden, waaronder experimentele tests gericht op het meten van relatief automatische (“impliciete”) processen en executieve controle processen, neuroimaging, genetica, en psychophysiologische maten, naast de meer standaard vragenlijsten. Een belangrijk deel van ons onderzoek vindt plaats via internet.
Op basis van dit onderzoek ontwikkelen we nieuwe manieren om de neurocognitieve processen die een rol spelen bij de ontwikkeling van diverse stoornissen direct te beinvloeden. Dit wordt gedaan bij patienten, zoals kinderen met ADHD, of alcoholverslaafden, of bij individuen die behoren tot een risicogroep om problemen te ontwikkelen, zoals zware drinkers. Deze nieuwe technieken kunnen worden gebruikt als supplement bij reeds bestaande vormen van behandeling, of kunnen worden gebruikt als losstaande interventies, bijvoorbeeld via het web. We experimenteren ook met nieuwe methoden om hersenprocessen, die belangrijk zijn bij het beheersen van de impact van onaangepaste impulsen, direct te stimuleren door middel van tDCS.

Reinout Wiers – Hoogleraar.

Reinout is hoogleraar in ontwikkelingspsycho-pathologie op de Universiteit van Amsterdam. Hij is internationaal bekend van zijn werk over impliciete cognitieve processen in verslaving. Hij heeft meer dan 100 internationale artikelen en hoofdstukken op zijn naam staan, voornamelijk over dit onderwerp. Tevens heeft hij de prestigieuze VIDI (2002) en VICI (2008) onderzoeksbeurzen gekregen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), voor onderzoek naar impliciete cognities en verslaving. Samen met Alan Stacy heeft hij ‘the Handbook of Implicit Cognition and Addiction’ (SAGE, 2006) geschreven. Daarnaast is hij senior editor van ’s werelds bekendste journal in het veld van verslaving, en behoort hij ook tot het editorial board van verschillende andere journals over verslaving.
TOP


Elske Salemink – Universitair docent

Biographical sketch
Elske is in 2002 cum laude afgestudeerd bij Gezondheidswetenschappen, Universiteit Maastricht. In 2008 promoveerde ze bij de Universiteit van Utrecht op het onderwerp angst, negatieve automatische gedachten en computergestuurde training. Een deel van haar promotie-onderzoek voerde ze uit in Australie, in het Cognitie en Emotie lab van Prof. Colin Macleod. Sinds 2009, is ze werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Recentelijk heeft ze een NWO subsidie en een ZON-MW subsidie verkregen en is ze een geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar automatische cognitieve processen die een belangrijke rol spelen bij angst en verslaving (aandachtsbias, interpretatiebias, de rol van werkgeheugencapaciteit). Een interessante nieuwe stap is om deze disfunctionele processen te veranderen met behulp van computergestuurde training (Cognitive Bias Modification training) en zo effect op angst en verslavingsgedrag te bewerkstelligen. Dergelijke trainingen lijken veelbelovend op het terrein van preventie en interventie.
TOP


Helle Larsen – Post-doctoraal onderzoeker


Helle is geïnteresseerd in de onderliggende processen van middelengebruik bij adoloscenten en jong volwassenen. Daarbij richt ze zich ook op hoe deze kennis gebruikt kan worden om interventies te implementeren. Gedurende haar promotie heeft ze onderzoek gedaan naar sociale en cognitieve processen gerelateerd aan alcoholgebruik onder jong volwassenen. Dit deed ze door een serie experimentele observationele studies uit te voeren in combinatie met verschillende taken om impliciete cognitieve processen te meten. Op dit moment richt ze zich vooral op automatische benadering richting tabaks-gerelateerde voorwerpen onder jonge adolescenten, en een training om deze neiging af te leren.
TOP


Thomas Pronk – Promovendus.

Thomas heeft de onderzoeksmaster psychologie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond, met een major in methodenleer en een minor in psychonomie. Hierna heeft hij voor ADAPT verschillende systemen ontwikkeld voor het afnemen van vragenlijsten en reactietijdtaken via Internet. Tegenwoordig is hij zowel AiO als computerprogrammeur. Hierbij worden alle systemen naar een nieuw niveau getild voor onderzoek op internationale schaal in het kader van ALICE RAP. Thomas onderzoekt hoe automatische processen variëren tussen culturen. Bijvoorbeeld: in de traditionele opvatting associeert een typische Brit alcohol met feesten, terwijl een typische Italiaan alcohol associeert met dineren. Door metingen van automatische processen te combineren met zelfrapportage, hoopt hij enerzijds een beter inzicht in te krijgen in drankculturen, en anderzijds interventies beter af te kunnen stemmen op een specifieke drank-cultuur.
TOP


Wouter Boendermaker – Promovendus

Wouter is in 2009 afgestudeerd bij klinische-ontwikkelingspsychologie (KLOP) en de research master psychologie (RMP) aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien heeft hij als onderzoeksassistent gewerkt bij ADAPT en momenteel doet hij promotieonderzoek naar de ontwikkelling van Serious Games, gericht op het verhogen van motivatie voor verschillende cognitieve trainingen in de context van alcohol en cannabis.
TOP


Leone de Voogd – Promovenda

Leone heeft politicologie en psycho-logie gestudeerd in Leiden en rondde in 2011 de researchmaster ontwikkelingspsychologie af. Na een werk-ervaringsplek in de klinische praktijk, startte zij in December 2011 haar promotieonderzoek aan de UvA. Haar onderzoek richt zich op de preventie van angst en depressie en het vergroten van emotionele weerbaarheid bij jongeren door het trainen van cognitieve processen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van computer-gestuurde (online) trainingen, met als doel het verminderen van een negatieve aandachtsbias en interpretatiebias en het vergroten van de cognitieve controle. Leone onderzoekt momenteel de effecten van deze trainingen op de cognitieve processen en het emotioneel functioneren van jongeren in een grootschalige studie op middelbare scholen.
TOP


Mieke Schulte – Promovenda

Na de bachelor Psychobiologie heeft Mieke de onderzoeksmaster Cognitive Neuroscience afgerond, beide aan de Universiteit van Amsterdam. In haar studie bekijkt ze de effectiviteit van N-acetylcysteine op stoppen met roken en het effect daarvan op cognitieve processen en glutamaat concentraties in de hersenen d.m.v. gedragsmaten, fMRI en spectroscopie. Vervolgens zal ze kijken naar de effectiviteit van N-acetylcysteine al dan niet in combinatie met werk-geheugentraining, om op die manier cocaine verslaving te behandelen door de onderliggende cognitieve processen aan te spreken. Gedragsmaten (waaronder Ecological Momentary Assessment) zullen worden gebruikt, alsmede fMRI en spectroscopie.
TOP


Hans van der Baan – Promovendus


Hans heeft ontwikkelings-psychologie gestudeerd en de onderzoeksmaster Development and Socialisation in Childhood and Adolescence (DASCA) afgerond aan de Universiteit van Utrecht, waarbij hij een onderzoekstage heeft gelopen aan Stanford University in Californië, U.S.A. Sinds begin 2013 werkt hij als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek doet naar de effectiviteit van Cognitive Bias Modification als additieve behandelingsmodule bij de behandeling van cannabisproblematiek bij jongeren in justitiële jeugdinstellingen en alcoholproblematiek bij jonge gevangenen.
TOP


Joeri van Wijngaarden – Research Master student


Joeri heeft een korte tijd aerospace engineering gestudeerd in Delft, maar is snel overgestapt naar psychologie in Amsterdam. In 2011 heeft hij zijn bachelor klinische ontwikkelingspsychologie behaald op de UvA en vorig jaar is hij begonnen aan de onderzoeksmaster psychologie. Hierbij specialiseert hij zich binnen ontwikkelingspsychologie en brein&cognitie. Op dit moment is hij bezig met zijn stage, en doet hij onderzoek naar de effectiviteit van computertrainingen die ingezet kunnen worden binnen de verslavingszorg.
TOP


Dana van Son – Research Master student


Dana doet momenteel haar laatste jaar van de onderzoeksmaster psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen haar master specialiseert ze zich vooral op het gebied van verslavingen en het beloningssysteem. Ze heeft onder andere onderzoek gedaan naar beschadigingen in de hersenen van cocaine verslaafden en belonings-gericht leren aan de Universiteit van Granada (Spanje). Momenteel werkt ze mee aan een project voor het ontwikkelen van een alcohol-associatie training gecombineert met hersen-stimulatie.
TOP