Trainers, therapeut


Geachte heer of mevrouw,

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online trainingen. Deze trainingen vormen een aanvulling op bestaande psychosociale interventies en zijn onderdeel van het onderzoek: ‘Train Onbewuste Processen (TOP)’. Dit is een project van de Universiteit van Amsterdam. Wij bieden zowel zelf-training aan, bestaande uit een online cognitief-motiverend deel gevolgd door de cognitieve trainingen), als een trainingsprogramma dat uw cliënt kan volgen als aanvulling op de therapie.

Mocht u gebruik willen maken van de online trainingen, dan is het belangrijk dat u de cliënt online aanmeldt. Daarbij stellen wij u een aantal vragen over uw behandeling (belangrijk voor het onderzoek). Uw cliënt kan dan beginnen aan de training. Wij geven u feedback over de trainingsvorderingen van uw cliënt.

Waarom training naast psychosociale therapie?
Bij verslavingsgedrag en veel andere psychopathologie spelen onbewuste processen een belangrijke rol, naast bewuste processen. Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat psychotherapie in eerste instantie vooral bewuste processen beïnvloedt. De cognitieve trainingen werken juist in op de onbewuste processen die een rol spelen bij het in stand houden van de problemen. Ze kunnen daarom een belangrijke aanvulling vormen op de psychotherapeutische interventies.

Wat houdt de TOP-training in?
De TOP-trainingen beïnvloeden de automatisch in gang gezette cognitieve processen die een rol spelen bij het probleem en/of de controle over deze processen. Hiervoor is herhaaldelijk oefenen belangrijk. Het trainen van je automatische reactie op alcohol is als het trainen van je spieren: het vergt regelmatige oefening. Sommige mensen vinden de TOP-training saai en veel van hetzelfde. Het klopt dat de cliënt steeds hetzelfde oefent; net als bij het trainen van je spieren in de sportschool moet je vaak dezelfde oefening doen om echt sterker en beter te worden. Daarbij kunt u dus een motiverende rol spelen, door het lange termijn doel van de cliënt te bespreken.

De exacte inhoud van de training verschilt van probleem tot probleem. Uw cliënt krijgt na aanmelding een link naar de TOP-training van de Universiteit van Amsterdam. De TOP-training bestaat uit 14 sessies en duurt zo’n 4 tot 8 weken, waarin de cliënt ongeveer drie keer per week traint. Elke sessie duurt 30 tot 45 minuten en bestaat uit twee verschillende trainingen.

Het onderzoek
Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel van onze TOP-trainingen leiden tot een vermindering van diverse problemen. Overigens zijn de sterkste resultaten gevonden in studies waarin de trainingen gecombineerd werden met psychotherapie. Hier onderzoeken we de effecten van online training met en zonder therapeutische ondersteuning. We onderzoeken ook welk type training voor wie het beste werkt.

Een deel van de deelnemers krijgt in eerste instantie een placebo-versie van de training. Uiteindelijk krijgt echter iedereen de beschikking over twee werkzame versies van de trainingen, waar wij een positief effect van verwachten.

Dit onderzoek is belangrijk omdat het een bijdrage levert aan een betere behandeling in de toekomst.

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig, veilig en vertrouwelijk:

  • Vrijwillig. De cliënt is vrij om je medewerking te allen tijde te staken, zonder opgave van redenen, ook na afronding van deelname.
  • Veilig. Uit ervaring met voorgaande, vergelijkbare onderzoeken is gebleken dat dit onderzoek geen risico’s voor de gezondheid of veiligheid met zich meebrengt. Om deze reden is er geen speciale verzekering voor het onderzoek.
  • Vertrouwelijk. De gegevens van dit onderzoek zullen door de onderzoekers anoniem worden gebruikt voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij worden de persoonsgegevens niet gebruikt, zodat nooit bekend wordt van wie die onderzoeksgegevens afkomstig waren.

Klik hier als u wilt meedoen met het onderzoek

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Dr. Elske Salemink, email: E.Salemink@uva.nl, tel. 020-525 8663 of Prof. Reinout Wiers, r.wiers@uva.nl, 020-5256842
Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich richten tot Prof. Dr. Prins, e-mail: P.J.M.Prins@uva.nl, tel: 020-5256821, lid van de Commissie Ethiek van de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Namens het TOP-training team,
Elske Salemink & Reinout Wiers

Protocol. Er komt een uitgebreid protocol beschikbaar voor de TOP trainingen voor middelengebruik, naast psychotherapie.